Wycieczka do Aquanetu

Pod koniec stycznia br. klasy IVa i IVb wzięły udział w zajęciach w ramach Akcji Edukacyjnej Plusk, realizowanej przez Aquanet. O godzinie 9:00 rano uczniowie wsiedli do autokaru i wyruszyli na Dębinę (Poznań), gdzie zwiedzili i zapoznali się z funkcjonowaniem Ujęcia Wody. Następnie odwiedzili Stację Uzdatniania Wody i dowiedzieli się, co się dzieje z brudną wodą z naszych domów, jak zmienić ścieki w czystą wodę oraz czym zajmują się małże w Aquanecie. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Głównym celem zajęć było uświadomienie uczestnikom wycieczki jak wielkie znaczenie ma woda w przyrodzie oraz ukształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Do szkoły wrócili z głowami pełnymi nowych wiadomości oraz drobnymi upominkami. 

Szablon Bombax autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL