WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

XIV EKORAJD (czytaj dalej)

PASOWANIE NA UCZNIA (czytaj dalej)

DZIEŃ Z TECHNOLOGIĄ (czytaj dalej)

GOŚĆ W NASZEJ SZKOLE (czytaj dalej)

Andrzejkowy Rajd z kijkami nordic walking (czytaj dalej)

Dyskoteka andrzejkowa (czytaj dalej)

Spotkanie z pisarką Elizą Piotrowską (czytaj dalej)

GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK (czytaj dalej)

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU (CZYTAJ DALEJ)

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY (czytaj dalej)

Szablon Bombax autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL