listwa

DOKUMENTY SZKOLNE:


STATUT SZKOŁY (czytaj)


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (czytaj)


 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA (pobierz)


POTWIERDZENIE  WOLI  PRZYJĘCIA  DZIECKA  DO  KLASY  I  2018_2019(pobierz)


DOWOZY (pobierz)


DEKLARACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (pobierz)


DEKLARACJA OBIADY (pobierz)


Szablon Bombax autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL