listwa

DOKUMENTY SZKOLNE:


STATUT SZKOŁY (czytaj)


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (czytaj)


 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA (pobierz)


DOWOZY (pobierz)


DEKLARACJA I REGULAMIN ŚWIETLICY (pobierz)


DEKLARACJA OBIADY (pobierz)






Szablon Bombax autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL