logo_landing

                     W roku szkolnym 2014/2015 nadal uczestniczymy w projekcie “e-Szkoła Wielkopolska -Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Podczas zajęć pozalekcyjnych zespoły uczniowskie realizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących lub nieżyjących.

                     Noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych (zdaniem dzieci) Wielkopolan stworzą Cyfrową Dziecięcą Encylkopedię Wielkopolan.

                       Encyklopedia Cyfrowa będzie efektem pracy zespołów projektowych. Uczniowie musząznaleźć ich zdaniem ciekawą żyjącą lub nieżyjącą postać i stworzyć fiszkę do encyklopedii.

           Encyklopedia jest już widoczna (w części) w internecie, stanowi bezpłatny serwisspołecznościowy dzieci z Wielkopolski.

Odwiedźcie stronę: http://www.encyklopediawielkopolan.pl/

Warto przeczytać też wypowiedzi uczniów na temat naszej pracy: 

http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/2809-szkoly-bohaterow

Opiekunami projektu są: Jolanta Schneider i Hanna Silbernagel

encyklopedia2

Szablon Bombax autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL